JapaThai Jobs เป็นการร่วมมือกันระหว่าง "บริษัท โซเฟีย โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด" ซึ่งมีมหาวิทยาลัยโซเฟียเป็นผู้ลงทุน กับ "สมาคมจัดตั้งทั่วไป HR Japan (General Incorporated Association)" ที่ร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาแบบญี่ปุ่นในต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (MEXT)

HOME > สำหรับบริษัทที่ต้องการหาผู้ร่วมงาน
จุดเด่นของบัณฑิตที่มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยไทย

ในการลงทะเบียน ทาง JapaThai Jobs ขอให้ผู้ลงทะเบียนส่งเอกสารรับรอง เช่น เอกสารรับรองจบการศึกษา(หรือเอกสารรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา) เอกสารรับรองทักษะภาษาและทักษะเฉพาะทางอื่น ๆ สำหรับส่งให้กับบริษัทที่ต้องการว่าจ้างด้วย เมื่อการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติ ผู้ลงทะเบียนสามารถค้นหางานได้ทันที


ผ่าน "หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น", "เวิร์คช็อปการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น", "โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อเรียนรู้ธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น" เป็นต้น

สนใจฝึกงาน, ทำงานพิเศษ, กำลังหางานหรือเปลี่ยนงานไปบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำในไทย

มีความสนใจในการท่องเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น, ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่น และการให้บริการแบบญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก


ผู้ลงทะเบียนและพนักงานทุกคนของบริษัทที่สมัคร JapaThai Jobs ไว้ สามารถเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ฟรี ในหลักสูตร "โครงการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบญี่ปุ่นในต่างประเทศ" และ "เวิร์คช็อปการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (MEXT) และกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI)

วิธีการจ้างงานแบบที่ 1 (มีคนเข้ามาสมัครโดยตรง)

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญา มากความสามารถจะมาสมัครกับบริษัทของท่านโดยตรง

วิธีการจ้างงานแบบที่ 2
(คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยตนเอง)

สามารถค้นหาบุคคลที่มีความสามารถจากคลังข้อมูลและส่งข้อเสนอไปได้โดยตรง

นวัตกรรมใหม่แห่งการหางานของ JapaThai Jobs


ระบบออนไลน์โดยตรงสำหรับการสรรหาบุคลากร โดยสามารถสรรหาบุคลากรตามที่ท่านต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดการงานที่รวดเร็ว และราคาประหยัดกว่าบริการจัดหาคนที่เคยมีมา

ทุกขั้นตอนสำหรับจัดหาคนได้รวมอยู่ในระบบออนไลน์โดยตรงในเว็บไซต์นี้
ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการทำงาน คัดเลือก และจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย เพราะทางเว็บไซต์ของเราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
ทำให้ท่านสามารถสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้บริการภายนอกเพิ่มเติมอีก
สามารถจ้างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ไม่จำกัด
สามารถจ้างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ไม่จำกัดที่นี่ในทีเดียว
ซึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ที่เข้าใจในระบบธุรกิจแบบญี่ปุ่น รวมถึงเป็นผู้ที่ต้องการจะทำงานในบริษัทญี่ปุ่นด้วย
โดยเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านได้เจอกับบุคลากรคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบเอกสารรับรอง เช่น เอกสารรับรองการเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์ ประวัติการศึกษา และเอกสารรับรองทักษะอื่น ๆ
ผู้ลงทะเบียนจะเข้ามาสมัครงานเองหรือท่านอาจยื่นข้อเสนอให้กับคนที่ท่านต้องการก็ได้
จะมีผู้ลงทะเบียนที่ต้องการทำงานสมัครมายังท่านโดยตรง
หรือท่านสามารถสรรหาบุคลากรที่ท่านต้องการเองได้จากฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโดยตรง
ทำให้ท่านสามารถหาคนที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล เพียงจ่ายในราคาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข และสร้างจำนวนตำแหน่งที่ต้องการสรรหาได้ไม่จำกัด
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
อีกทั้งข้อมูลที่ท่านลงสำหรับการสรรหาบุคลากรจะส่งถึงผู้ลงทะเบียนโดยตรง ไม่ต้องกังวลว่าผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับข้อมูล
MENU
ปิด