HOME > ลงทะเบียนสำหรับผู้รับบริการ

ลงทะเบียนสำหรับผู้รับบริการ

สำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญา ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านอื่น
ในการลงทะเบียน ทาง JapaThai Jobs ขอให้ผู้ลงทะเบียนส่งเอกสารรับรอง เช่น เอกสารรับรองจบการศึกษา(หรือเอกสารรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา) เอกสารรับรองทักษะภาษาและทักษะเฉพาะทางอื่น ๆ สำหรับส่งให้กับบริษัทที่ต้องการว่าจ้างด้วย เมื่อการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติ ผู้ลงทะเบียนสามารถค้นหางานได้ทันที

สัญชาติจำเป็น
อีเมลจำเป็น

※ เนื่องจากต้องติดต่อกับทางบริษัท
กรุณาระบุอีเมลที่คุณใช้งานเป็นประจำและยังสามารถใช้งานได้
เพื่อใช้ในการติดต่อกับทางบริษัท
รหัสผ่านจำเป็น

※ ระบุด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 8 ตัวขึ้นไป
มหาวิทยาลัยจำเป็น

※ กรุณาระบุลงช่องนี้ในกรณีอื่น ๆ
คณะจำเป็น

※ กรุณาระบุลงช่องนี้ในกรณีอื่น ๆ
สาขา
เอก
ประเภทงานที่สนใจจำเป็นปีที่ (หรือคาดว่าจะ) จบการศึกษาจำเป็น
คำนำหน้า
ชื่อจำเป็น
นามสกุลจำเป็น
วันเกิดจำเป็น
ปี เดือน วัน
เบอร์โทรศัพท์จำเป็น
กรุณาอ่าน "ข้อกำหนดการใช้งาน"

ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

MENU
ปิด