HOME > รับการคัดเลือกจากบริษัท

รับการคัดเลือกจากบริษัท

เราจะเผยแพร่ข้อมูลกับประวัติการทำงานของคุณให้กับบริษัทที่ลงทะเบียน
กับทาง JapaThai Jobs เท่านั้น
(ทางบริษัทจะไม่เห็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิดและรูปภาพ)

การรับคัดเลือกคืออะไร ?

เป็นบริการที่บริษัทจะติดต่อไปเพื่อชวนมาร่วมงาน หลังพิจารณาประวัติการทำงานของคุณแล้ว

รับคัดเลือกจากบริษัทโดยตรง

คุณจะได้รับการติดต่อจากบริษัทที่สนใจในตัวคุณ
ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ได้เจองานที่มีความหมายกับตัวคุณ

ในการที่จะได้รับคัดเลือกจากบริษัทนั้น

1. สร้างประวัติการทำงานให้น่าสนใจและดึงจุดเด่นของตัวเองออกมา
2. เพิ่มทักษะของตัวเองด้วยการเข้าร่วม Japan Business Workshop
ของทาง JapaThai Jobs เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้น

คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับตำแหน่งงานหรือบริษัท
ที่มีบรรยากาศการทำงานน่าตื่นเต้นจากการรับคัดเลือกก็ได้
สำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญา จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
สำหรับฝึกงาน คลิกที่นี่※ จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
MENU
ปิด